Opěrné zdi

Opěrné zdi a zíťky zajišťují případný posuv zeminy, nebo mohou sloužit k vyrovnání pozemků,teras a bazénů.

Opěrné zdi lze provádět z betonových svahovek nebo ze ztraceného bednění, které je možno kvůli vzhledu obložit či předezdít okrasnými tvárnicemi. V případě nutnosti zajišťujeme statický výpočet.